P51525 AgTech Asia
Download Brochure Request

Register your interest

Comments

Register your interest

Comments

AgTech Asia

4 – 6 December 2018
The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Register Your Interest Download Brochure

overview

With the pace of digital disruption having stunned most business sectors, agricultural commodities have not been spared the change. Investment has been earmarked by Governments and Corporates alike, in a bid to keep pace with disruption and improve practices using smart technologies in crop management, production, supply chain efficiency, information transparency and data analytics amongst others.

Asia’s first and only Agriculture conference on Agriculture Technology, commonly shortened to AgTech, will look at farming technologies gaining traction, global and regional implementations, outcomes and above all, answer the “how to” questions.  It will address the trends, strategy, business case and technical applications for all things digital, in the agribusiness sector.

Sample list of attendees for Soft Commodities Week 2018 >>

Key Conference Highlights

 • Government policies and investment trends
 • Regional case studies and tech applications in Asia, and globally
 • ICT and digital technologies for agriculture
 • Big Data
 • Smart Farming
 • Vertical Farming models
 • Precision farming and Precision Agriculture
 • IoT and robotics applications in farming
 • Supply chain tech and Blockchain
 • Drone technology and data systems

About Soft Commodities Week

Hosted in Vietnam, and supported by top Industry bodies and Government agencies, the Soft Commodity Week will co locate 4 events:

Showcase your company!

Do you have a case study to share? Has your organization any AgTech solution you want to talk about? Write to us with details and a request to speak.

Sponsorship

Partnership and Profile Building Opportunities are Now Available!
Contact us today to find out how you can position your company as a market leader at this event, and to explore the range of branding and marketing opportunities available.

View Sponsors profile >>

Tiếng Việt

Tổng quan
Với tốc độ gián đoạn kỹ thuật số làm chao đảo hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, hàng hóa nông nghiệp không được chuẩn bị cho sự thay đổi đó. Việc đầu tư đã được các Chính phủ và các Tổng công ty triển khai, nhằm bắt kịp với sự gián đoạn và cải thiện các hoạt động trong quản lý cây trồng, sản xuất, sự hiệu quả của chuỗi cung ứng, sự minh bạch về thông tin và phân tích dữ liệu và những điều khác.

Sự kiện đầu tiên và duy nhất của Châu Á về Công nghệ Nông nghiệp (AgTech) sẽ xem xét các công nghệ thu hút sự chú ý, việc triển khai trên phạm vi toàn cầu và khu vực, kết quả và trên hết, giải đáp vấn đề về “cách thực hiện”. Điều đó sẽ giải quyết các xu hướng, chiến lược, đề án kinh doanh và các ứng dụng kỹ thuật cho tất cả mọi thứ về kỹ thuật số, trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

Các Điểm Chính của Hội thảo

 • Các chính sách và xu hướng đầu tư của Chính phủ
 • Nghiên cứu trường hợp khu vực và ứng dụng công nghệ ở Châu Á và trên toàn cầu
 • Công nghệ thông tin và liên lạc (ICT) và công nghệ kỹ thuật số cho nông nghiệp
 • Dữ liệu Lớn
 • Canh tác Thông minh
 • Các mô hình Canh tác theo Chiều dọc
 • Canh tác Chính xác và Nông nghiệp Chính xác
 • Hiểu các ứng dụng của Internet Vạn vật (IoT) và robot
 • Công nghệ chuỗi cung ứng và Sổ cái
 • Công nghệ bay không người lái và các hệ thống dữ liệu

Các sự kiện được tổ chức cùng địa điểm bao gồm

Các gói
Hội thảo 2 Ngày : 1595 Đô la Mỹ
Hội thảo 2 Ngày – Đại biểu Việt Nam : 600 Đô la Mỹ

Bổ sung
Hội nghị Trước Hội thảo : 400 Đô la Mỹ
Hội nghị Trước Hội thảo – Đại biểu Việt Nam : 200 Đô la Mỹ

Giá Đăng ký Sớm: Đăng ký & Thanh toán chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2018

TIẾT KIỆM ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
Đăng ký 2 Đại biểu được 1 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
Đăng ký 3 Đại biểu được 2 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
(Giá theo nhóm được tính theo mức giá bình thường của gói hội nghị chính 2 ngày)

Đối với các Đăng ký Nhóm có trên 3 thành viên trong nhóm, vui lòng gửi thư điện tử tới info@ibcasia.com.sg hoặc gọi điện thoại theo số +65 6508 2477

 • *Lệ phí cho người Việt Nam sở hữu hoàn toàn áp dụng cho các Công dân Việt Nam được thuê bởi các công ty Việt Nam sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Giảm Giá cho Nhiều Đăng ký được áp dụng cho các nhóm có từ 3 đại biểu trở lên đến từ cùng một tổ chức đăng ký cùng một sự kiện, cùng một lúc.
 • Phí được nêu là giá chiết khấu cho MỖI ĐẠI BIỂU. Chỉ áp dụng một lần giảm giá; giá đăng ký sớm HOẶC giá theo nhóm.
 • Tất cả các khoản phí đã nêu bao gồm bữa trưa, đồ giải khát và bộ tài liệu hoàn chỉnh. Giá không bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.
 • Tất cả các đại biểu từ các công ty có trụ sở tại Singapore phải trả thêm 7% GST (CHỈ ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN SINGAPORE)

Đang Có Cơ hội Hợp tác và Tạo dựng Hồ sơ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách quý vị có thể định vị công ty của mình như một công ty dẫn đầu thị trường tại sự kiện này và để khám phá phạm vi của các cơ hội có sẵn về xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

Xem hồ sơ của các Nhà tài trợ >>


Xem hồ sơ của các Đối tác >>


Ngày 04 – 06 tháng 12 năm 2018
The Reverie Saigon
22 – 36 Đại lộ Nguyễn Huệ
& 57-69F Đường Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1
Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3823 6688 Fax:+84 28 3822 3355
Thư điện tử: info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com


Dịch vụ Khách hàng
register@ibcasia.com.sg
+65 6508 2401

Cơ hội về Tài trợ 
Jonathan Kiang
+65 6508 2471 
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Diễn thuyết 
Win Min 
+65-6508 2443 
 
Win.Min@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Hợp tác Truyền thông & Hiệp hội
Tham Ruohyi 
+65 6508 2463 

ruohyi.tham@ibcasia.com.sg

speakers

Judith Ganes

President, J Ganes Consulting, LLC

Luong Van Tu 4th Annual International Schools China 2018

Luong Van Tu

Chairman, Vietnam Coffee-Cocoa Association (VICOFA)

Pham Hong Duong 4th Annual International Schools China 2018

Pham Hong Duong

Chairman, Thanh Thanh Cong, Bien Hoa JSC (TTCS), Vietnam

Denys Collin Munang 4th Annual International Schools China 2018

Denys Collin Munang

Director, Sustainability and Investor Relations, Eagle High Plantations, Indonesia

Ahadu Woubshet 4th Annual International Schools China 2018

Ahadu Woubshet

Founder and General Manager Moyee Coffee, Ethiopia

Tran Cong Thang

Deputy Director General, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam

Hadyn Craig

International Business Development, UK Agri-Tech Innovation Centres

Hans Dellien

Agrifinance Specialist for EAP, International Finance Corporation (IFC)

William Sparks

Project Director, USAID Feed the Future Asia Innovative Farmers Activity, Thailand

Pisuth Paiboonrat

Senior Expert, National Electronics and Computer Technology Centre, National Science Development Agency, Thailand

Adrian Soe Myint

Chief Digital Officer, Myanma Awba Group, Myanmar

John Keogh

Executive Board Member and Managing Principal, Vietnam Food Integrity Centre

Jesper Hansen

Director of International Business YesHealth iFarm Vertical Farming, Taiwan

John Tran

Chief Executive Officer Greeox, Vietnam

Thanach Songmethakrit

Development Manager Crop Tech Asia (CTA), Thailand

Le Minh Tuan

Operations Manager, Vietnam Agribusiness Ltd

Nguyen Van Hung 4th Annual International Schools China 2018

Nguyen Van Hung

Postharvest and Mechanisation Cluster, Sustainable Impact Platform, International Rice Research Institute (IRRI), Philippines

Fitrian Ardiansyah 4th Annual International Schools China 2018

Fitrian Ardiansyah

Chairman, IDH, The Sustainable Trade Initiative, Indonesia

Dr Dindo Campilan 4th Annual International Schools China 2018

Dindo Campilan

Regional Director Asia, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Stefanie van der Kaaij

Sustainability Advisor, Nedcoffee, Sucden Group, the Netherlands

Julian Dixon

Risk Management Consultant, INTL FCStone Ltd

Toby Brandon

Director-Soft Commodity Operations, ICE

when & where

04 - 06 Dec 2018

The Reverie Saigon
22 – 36 Nguyen Hue Boulevard
& 57-69F Dong Khoi Street
Ho Chi Minh City | District 1
Vietnam
T:+84 28 3823 6688 F:+84 28 3822 3355
E:info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com

contact

Still have a question?

Speaking Opportunities
Win Min 
+65-6508 2443 
 
Win.Min@ibcasia.com.sg

Sponsorship Opportunities
Jonathan Kiang
+65 6508 2471
 jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Media & Association Partnership Opportunities
Eileen Tan
+65 6508 2462
eileen.tan@ibcasia.com.sg

Partners

STAY UPDATED ON OUR NEWS & EVENTS

IBC Asia is Singapore's leading event organiser. We conceive, develop and promote our own B2B industry conferences and corporate training courses, and offer tailored managed event solutions.

Find out more

We are changing our brand to Informa Connect
Learn More
close-image