P51521 24th Annual Asia International Coffee Conference
Download Brochure Request

Register your interest

Comments

Register your interest

Comments

24th Annual Asia International Coffee Conference

4 – 6 December 2018
The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Register Your Interest Download Brochure

overview

The 24th edition of Asia’s only Coffee trade gathering is back, with a renewed emphasis on new, fresh, and different. Co-located for the first time ever as part of IBCs Soft Commodity Week in Vietnam, four different events will bring and even stronger knowledge and networking proposition.

The world’s top supplier of robusta continues to experience a robust yet volatile market dynamic. This year, the programme will put an intense focus on new policy, trade and pricing, investment in acreage and processing, and a market forecast. Top buyer markets for Vietnam will be focused upon, alongside global trends, and how the local industry should respond.

Welcome Reception Hosted By Cofco Agri

Sample list of attendees for Soft Commodities Week 2018 >>

New in 2018

 • Part of Soft Commodities Week with a strong hold on technology, trade and sustainability
 • Global commodity forecast and projections for Coffee
 • The next frontier for Vietnam coffee, how can the sector be developed
 • Increasing coffee plantation acreage – policy and investment outlook
 • Attracting investment to boost exports – opportunities in instant and roasted coffees
 • PPPs
 • Vietnam in focus, quality, Government initiatives, exports, local operations and crop outlook
 • Pricing, risk, projections and impact of funds
 • Trade and supply markets update for Vietnamese coffee
 • Cultivating the domestic consumption market in Vietnam

About Soft Commodities Week

Hosted in Vietnam, and supported by top Industry bodies and Government agencies, the Soft Commodity Week will co locate 4 events:

 

Sponsorship

Partnership and Profile Building Opportunities are Now Available!
Contact us today to find out how you can position your company as a market leader at this event, and to explore the range of branding and marketing opportunities available.

View Sponsors profile >>

Tiếng Việt

 

Tổng quan

Cuộc họp thương mại Cà phê duy nhất của Châu Á lần thứ 24 đã trở lại, tiếp tục nhấn mạnh về sự mới mẻ, tươi sạch và khác biệt. Lần đầu tiên được tổ chức tại cùng địa điểm như là một phần của Tuần lễ Hàng hóa Mềm IBC tại Việt Nam, bốn sự kiện khác nhau sẽ mang lại kiến thức và xây dựng mạng lưới rộng lớn hơn.

Nhà cung cấp cà phê vối hàng đầu thế giới tiếp tục trải nghiệm một thị trường năng động, mạnh mẽ và biến động. Năm nay, chương trình sẽ tập trung mạnh vào chính sách mới, thương mại và giá cả, đầu tư vào diện tích và chế biến, và dự đoán thị trường. Sẽ tập trung vào các thị trường người tiêu dùng hàng đầu cho Việt Nam, cùng với các xu hướng toàn cầu và cách ngành công nghiệp địa phương cần phải đáp ứng.

Cofco Agri Tổ chức phần Đón tiếp

Các điểm mới trong năm 2018

 • Một phần của Tuần lễ Hàng hóa Mềm nhấn mạnh về công nghệ, thương mại và tính bền vững
 • Dự đoán và ước tính hàng hóa toàn cầu cho Cà phê
 • Lĩnh vực tiếp theo cho cà phê Việt Nam, cách phát triển ngành cà phê
 • Tăng diện tích trồng cà phê – chính sách và triển vọng đầu tư
 • Thu hút đầu tư để thúc đẩy xuất khẩu – các cơ hội cho cà phê hòa tan và cà phê xay
 • PPP
 • Điểm nhấn Việt Nam, chất lượng, các sáng kiến của Chính phủ, xuất khẩu, hoạt động địa phương và triển vọng cây trồng
 • Giá cả, rủi ro, dự đoán và tác động của các quỹ
 • Cập nhật thị trường cung ứng và thương mại cho cà phê Việt Nam
 • Phát triển thị trường tiêu thụ nội địa tại Việt Nam

Các sự kiện được tổ chức cùng địa điểm bao gồm


Các gói
Hội thảo 2 Ngày : 1595 Đô la Mỹ
Hội thảo 2 Ngày – Đại biểu Việt Nam : 600 Đô la Mỹ

Bổ sung
Hội nghị Trước Hội thảo : 400 Đô la Mỹ
Hội nghị Trước Hội thảo – Đại biểu Việt Nam : 200 Đô la Mỹ

Giá Đăng ký Sớm: Đăng ký & Thanh toán chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2018

TIẾT KIỆM ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
Đăng ký 2 Đại biểu được 1 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
Đăng ký 3 Đại biểu được 2 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
(Giá theo nhóm được tính theo mức giá bình thường của gói hội nghị chính 2 ngày)

Đối với các Đăng ký Nhóm có trên 3 thành viên trong nhóm, vui lòng gửi thư điện tử tới info@ibcasia.com.sg hoặc gọi điện thoại theo số +65 6508 2477

 • *Lệ phí cho người Việt Nam sở hữu hoàn toàn áp dụng cho các Công dân Việt Nam được thuê bởi các công ty Việt Nam sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Giảm Giá cho Nhiều Đăng ký được áp dụng cho các nhóm có từ 3 đại biểu trở lên đến từ cùng một tổ chức đăng ký cùng một sự kiện, cùng một lúc.
 • Phí được nêu là giá chiết khấu cho MỖI ĐẠI BIỂU. Chỉ áp dụng một lần giảm giá; giá đăng ký sớm HOẶC giá theo nhóm.
 • Tất cả các khoản phí đã nêu bao gồm bữa trưa, đồ giải khát và bộ tài liệu hoàn chỉnh. Giá không bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.
 • Tất cả các đại biểu từ các công ty có trụ sở tại Singapore phải trả thêm 7% GST (CHỈ ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN SINGAPORE)

Đang Có Cơ hội Hợp tác và Tạo dựng Hồ sơ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách quý vị có thể định vị công ty của mình như một công ty dẫn đầu thị trường tại sự kiện này và để khám phá phạm vi của các cơ hội có sẵn về xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

Xem hồ sơ của các Nhà tài trợ >>


Xem hồ sơ của các Đối tác >>


Ngày 04 – 06 tháng 12 năm 2018
The Reverie Saigon
22 – 36 Đại lộ Nguyễn Huệ
& 57-69F Đường Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1
Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3823 6688 Fax:+84 28 3822 3355
Thư điện tử: info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com


Dịch vụ Khách hàng
register@ibcasia.com.sg
+65 6508 2401

Cơ hội về Tài trợ 
Jonathan Kiang
+65 6508 2471 
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Diễn thuyết 
Sophia Zhao 
+65-6508 2491 
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Hợp tác Truyền thông & Hiệp hội
Tham Ruohyi 
+65 6508 2463 

ruohyi.tham@ibcasia.com.sg

speakers

Judith Ganes

President, J Ganes Consulting, LLC

Ahadu Woubshet 4th Annual International Schools China 2018

Ahadu Woubshet

Founder and General Manager Moyee Coffee, Ethiopia

Denys Collin Munang 4th Annual International Schools China 2018

Denys Collin Munang

Director, Sustainability and Investor Relations, Eagle High Plantations, Indonesia

Pham Hong Duong 4th Annual International Schools China 2018

Pham Hong Duong

Chairman, Thanh Thanh Cong, Bien Hoa JSC (TTCS), Vietnam

Luong Van Tu 4th Annual International Schools China 2018

Luong Van Tu

Chairman, Vietnam Coffee-Cocoa Association (VICOFA)

Tran Cong Thang

Deputy Director General, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam

José Dauster Sette

Executive Director, International Coffee Organisation (ICO)

Nguyen Do Anh Tuan

Director General, Institute of Policy and Strategy for Agricultural and Rural Development (IPSARD), MARD, Vietnam

Peter Randsted

Area Sales Manager for Coffee, Tea and Freeze Dryers, GEA Process Eng. A/S Denmark

Leon Skaliotis

Marketing & Sales Director of Flavourtech

Chen Zhenjia

Secretary General, Asian Coffee Association

Myint Swe

Coffee Sector Director Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Irrigation and Livestock, Myanmar

Michael von Luehrte 4th Annual International Schools China 2018

Michael von Luehrte

Secretary General, Swiss Coffee Trade Association

Do Ngoc Sy

Asia Pacific Sustainability Manager, Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Tiffany Talsma

Climate Strategy Specialist, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Dr. PHAN Viet Ha

Dr. PHAN Viet Ha

Deputy Director, Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute (WASI)

Toby Brandon

Director-Soft Commodity Operations, ICE

David Roussiere

Managing Director Vietnam, Kuehne + Nagel

Vu Manh Hung 4th Annual International Schools China 2018

Vu Manh Hung

Deputy Chairman, VietNam Digital Agriculture Association

Alexander Gruber 4th Annual International Schools China 2018

Alexander Gruber

Trading Coffee Director, Vietnam office, RCMA Commodities, Vietnam

Manny Torrejon 4th Annual International Schools China 2018

Manny Torrejon

Director, Philippine coffee board And Secretary, ASEAN Coffee Federation

Nathalie F. Manac’h 4th Annual International Schools China 2018

Nathalie F. Manac’h

CEO and Funder, Nat Coffee Myanmar

Eric Rahn

Farming systems and crop modelling specialist, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Fitrian Ardiansyah 4th Annual International Schools China 2018

Fitrian Ardiansyah

Chairman, IDH, The Sustainable Trade Initiative, Indonesia

Adrian Soe Myint

Chief Digital Officer, Myanma Awba Group, Myanmar

John Keogh

Executive Board Member and Managing Principal, Vietnam Food Integrity Centre

Dr Dindo Campilan 4th Annual International Schools China 2018

Dindo Campilan

Regional Director Asia, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Stefanie van der Kaaij

Sustainability Advisor, Nedcoffee, Sucden Group, the Netherlands

Nguyen Van Hung 4th Annual International Schools China 2018

Nguyen Van Hung

Postharvest and Mechanisation Cluster, Sustainable Impact Platform, International Rice Research Institute (IRRI), Philippines

Julian Dixon

Risk Management Consultant, INTL FCStone Ltd

when & where

04 - 06 Dec 2018

The Reverie Saigon
22 – 36 Nguyen Hue Boulevard
& 57-69F Dong Khoi Street
Ho Chi Minh City | District 1
Vietnam
T:+84 28 3823 6688 F:+84 28 3822 3355
E:info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com

contact

Still have a question?

Speaking Opportunities
Sophia Zhao
+65-6508 2491
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Sponsorship Opportunities
Jonathan Kiang
+65 6508 2471
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Media & Association Partnership Opportunities
Eileen Tan
+65 6508 2462
eileen.tan@ibcasia.com.sg

STAY UPDATED ON OUR NEWS & EVENTS

IBC Asia is Singapore's leading event organiser. We conceive, develop and promote our own B2B industry conferences and corporate training courses, and offer tailored managed event solutions.

Find out more