P51522 Soft Commodities Week Asia
Download Brochure Request

Register your interest

Comments

Register your interest

Comments

Soft Commodities Week Asia

4 – 6 December 2018
The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Register Your Interest Download Brochure

overview

The regions first and only Soft Commodity Week Asia will bring over 20 years of heritage to the market. Collocating 4 different events, the week will bring together experts across the value chain in Sustainability, AgTech, Coffee and Sugar markets.

Hosted in Vietnam, one of the world’s top agrarian economies, and a country witnessing immense Government incentives and FDI, this is the perfect platform for companies to gain from not just local but regional developments as well.  Investment, policy, tech, digitalisation, supply, demand, crop outlook, every possible commercial market driver will be focused upon to enable partnership opportunities.

Sample list of attendees for Soft Commodities Week 2018 >>

Conference Highlights

 • 4 co located conferences
 • 300+ Participants, 70+ Speakers, 60+ market case studies
 • 24 years of demonstrated success
 • Asia’s ONLY such gathering for the Agribusiness sector
 • Supported by major Industry bodies and Government agencies

Co located events include

Networking Cocktail (Hosted by COFCO International)
*Free for All Participants
Date: 4 Dec 2018, Tuesday
Time: 5.30pm – 7.00pm
Venue: Poolside, Level 6

Sponsorship

Partnership and Profile Building Opportunities are Now Available!
Contact us today to find out how you can position your company as a market leader at this event, and to explore the range of branding and marketing opportunities available.

View Sponsors profile >>

 

Tiếng Việt

Tổng quan

Tuần lễ Hàng hóa Mềm Châu Á đầu tiên và duy nhất của khu vực sẽ mang đến hơn 20 năm di sản cho thị trường. Tổ chức 4 sự kiện khác nhau tại cùng địa điểm, tuần lễ sẽ tập hợp các chuyên gia trong chuỗi giá trị trong các thị trường về tính Bền vững, Công nghệ Nông nghiệp (AgTech), Cà phê và Đường.

Được tổ chức tại Việt Nam, đó là một trong những nền kinh tế nông nghiệp hàng đầu thế giới, và là một quốc gia chứng kiến các chính sách ưu đãi của Chính phủ và FDI, đây là nền tảng hoàn hảo cho các công ty đạt được sự phát triển không chỉ đến từ địa phương mà còn ở trong khu vực. Đầu tư, chính sách, công nghệ, kỹ thuật số, cung, cầu, triển vọng cây trồng, mọi yếu tố thúc đẩy thị trường thương mại tiềm năng sẽ tập trung vào để thúc đẩy các cơ hội hợp tác.

Các Điểm Nổi bật của Hội thảo

 • 4 hội thảo được tổ chức cùng địa điểm
 • Hơn 300 Người tham gia, hơn 70 Diễn giả, hơn 60 nghiên cứu trường hợp thị trường
 • 24 năm với sự thành công được chứng minh
 • Sự quy tụ CÓ MỘT KHÔNG HAI như vậy của Châu Á dành cho ngành Kinh doanh Nông nghiệp
 • Được hỗ trợ bởi các tổ chức ngành Công nghiệp và các cơ quan lớn của Chính phủ

Các sự kiện được tổ chức cùng địa điểm bao gồm

Các gói
Hội thảo 2 Ngày : 1595 Đô la Mỹ
Hội thảo 2 Ngày – Đại biểu Việt Nam : 600 Đô la Mỹ

Bổ sung
Hội nghị Trước Hội thảo : 400 Đô la Mỹ
Hội nghị Trước Hội thảo – Đại biểu Việt Nam : 200 Đô la Mỹ

Giá Đăng ký Sớm: Đăng ký & Thanh toán chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2018

TIẾT KIỆM ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
Đăng ký 2 Đại biểu được 1 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
Đăng ký 3 Đại biểu được 2 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
(Giá theo nhóm được tính theo mức giá bình thường của gói hội nghị chính 2 ngày)

Đối với các Đăng ký Nhóm có trên 3 thành viên trong nhóm, vui lòng gửi thư điện tử tới info@ibcasia.com.sg hoặc gọi điện thoại theo số +65 6508 2477

 • *Lệ phí cho người Việt Nam sở hữu hoàn toàn áp dụng cho các Công dân Việt Nam được thuê bởi các công ty Việt Nam sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Giảm Giá cho Nhiều Đăng ký được áp dụng cho các nhóm có từ 3 đại biểu trở lên đến từ cùng một tổ chức đăng ký cùng một sự kiện, cùng một lúc.
 • Phí được nêu là giá chiết khấu cho MỖI ĐẠI BIỂU. Chỉ áp dụng một lần giảm giá; giá đăng ký sớm HOẶC giá theo nhóm.
 • Tất cả các khoản phí đã nêu bao gồm bữa trưa, đồ giải khát và bộ tài liệu hoàn chỉnh. Giá không bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.
 • Tất cả các đại biểu từ các công ty có trụ sở tại Singapore phải trả thêm 7% GST (CHỈ ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN SINGAPORE)

Đang Có Cơ hội Hợp tác và Tạo dựng Hồ sơ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách quý vị có thể định vị công ty của mình như một công ty dẫn đầu thị trường tại sự kiện này và để khám phá phạm vi của các cơ hội có sẵn về xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

Xem hồ sơ của các Nhà tài trợ >>


Xem hồ sơ của các Đối tác >>


Ngày 04 – 06 tháng 12 năm 2018
The Reverie Saigon
22 – 36 Đại lộ Nguyễn Huệ
& 57-69F Đường Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1
Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3823 6688 Fax:+84 28 3822 3355
Thư điện tử: info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com


Dịch vụ Khách hàng
register@ibcasia.com.sg
+65 6508 2401

Cơ hội về Tài trợ 
Jonathan Kiang
+65 6508 2471 
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Diễn thuyết 
Sophia Zhao 
+65-6508 2491 
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Hợp tác Truyền thông & Hiệp hội
Tham Ruohyi 
+65 6508 2463 

ruohyi.tham@ibcasia.com.sg

when & where

04 - 06 Dec 2018

The Reverie Saigon
22 – 36 Nguyen Hue Boulevard
& 57-69F Dong Khoi Street
Ho Chi Minh City | District 1
Vietnam
T:+84 28 3823 6688 F:+84 28 3822 3355
E:info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com

contact

Still have a question?

Sponsorship Opportunities
Jonathan Kiang
+65 6508 2471
 jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Speaking Opportunities
Win Min 
+65-6508 2443 
 
Win.Min@ibcasia.com.sg

Media & Association Partnership Opportunities
Eileen Tan
+65 6508 2462
eileen.tan@ibcasia.com.sg

STAY UPDATED ON OUR NEWS & EVENTS

IBC Asia is Singapore's leading event organiser. We conceive, develop and promote our own B2B industry conferences and corporate training courses, and offer tailored managed event solutions.

Find out more

We are changing our brand to Informa Connect
Learn More
close-image