P51523 Sustainable Agriculture Summit Asia
Download Brochure Request

Register your interest

Comments

Register your interest

Comments

Sustainable Agriculture Summit Asia

4 – 6 December 2018
The Reverie Saigon, Ho Chi Minh City, Vietnam

Register Your Interest Download Brochure

overview

Global initiatives and investment in sustainable agriculture have spiked. Be it producers, traders, large FMCG corporates, or Governments, institutional investors, and aid organisations’, all are playing a very active part for ensuring sustainable practices in food production.

Addressing policy, investment and partnerships alongside technical matters in financing, farming, water, management, climate change, soil management, etc, the conference will address issues common to all agricultural commodities. The regions pioneering event will be part of IBCs Soft Commodity Week, and will showcase challenges, solutions, case studies, sustainable developments in agriculture, and above all, investment and collaboration possibilities.

Sample list of attendees for Soft Commodities Week 2018 >>

Discussion topics

 • Regional Government incentives and initiatives on sustainable agriculture
 • International aid agency projects, and future plans
 • Farmer livelihoods, credit and financial sustainability
 • Outgrower Management models
 • Climate Change
 • Irrigation and Water Management
 • AgriChem and soil fertility improvement
 • Pest and disease control
 • Supply chain transparency and traceability, role of Block chain
 • ICT and digital tech in farms and supply chain
 • Certification, price risk management

About Soft Commodities Week

Hosted in Vietnam, and supported by top Industry bodies and Government agencies, the Soft Commodity Week will co locate 4 events:

Showcase your company!

Has your organization made a significant contribution to sustainable agriculture practices? Do you have a case study to share? Would you like to showcase a sustainable agriculture solution? Write to us with details and a request to speak.

Sponsorship

Partnership and Profile Building Opportunities are Now Available!
Contact us today to find out how you can position your company as a market leader at this event, and to explore the range of branding and marketing opportunities available.

View Sponsors profile >>

Tiếng Việt

Tổng quan
Các sáng kiến toàn cầu và đầu tư vào nông nghiệp bền vững đã tăng vọt. Dù là các nhà sản xuất, thương nhân, các công ty FMCG lớn, hoặc Chính phủ, các nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức hỗ trợ, thì tất cả đều đóng vai trò rất tích cực trong việc đảm bảo một ngành công nghiệp bền vững.

Tập trung vào giải quyết chính sách, đầu tư và quan hệ đối tác cùng với các vấn đề kỹ thuật về tài chính, nông nghiệp, nước, quản lý, biến đổi khí hậu, quản lý đất đai, v.v, hội thảo này sẽ giải quyết các vấn đề chung cho tất cả các mặt hàng nông sản. Sự kiện tiên phong này của khu vực sẽ là một phần của Tuần lễ Hàng hóa Mềm IBC, và sẽ giới thiệu những thách thức, giải pháp, nghiên cứu trường hợp và trên hết là khả năng đầu tư và hợp tác.

Các chủ đề thảo luận

 • Các ưu đãi và sáng kiến của Chính phủ khu vực về nông nghiệp bền vững
 • Các dự án và kế hoạch tương lai của cơ quan hỗ trợ quốc tế
 • Sinh kế nông dân, tín dụng và bền vững tài chính
 • Các mô hình Quản lý Đảm bảo Nguồn cung (Outgrower)
 • Biến đổi Khí hậu
 • Quản lý Thủy lợi và Nước
 • AgriChem và cải thiện độ màu mỡ đất đai
 • Kiểm soát sâu bệnh
 • Tính minh bạch về chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc, vai trò của Sổ cái
 • Công nghệ thông tin và liên lạc (ICT) và công nghệ kỹ thuật số ở các trang trại và chuỗi cung ứng
 • Chứng nhận, quản lý rủi ro về giá

Các sự kiện được tổ chức cùng địa điểm bao gồm

Các gói
Hội thảo 2 Ngày : 1595 Đô la Mỹ
Hội thảo 2 Ngày – Đại biểu Việt Nam : 600 Đô la Mỹ

Bổ sung
Hội nghị Trước Hội thảo : 400 Đô la Mỹ
Hội nghị Trước Hội thảo – Đại biểu Việt Nam : 200 Đô la Mỹ

Giá Đăng ký Sớm: Đăng ký & Thanh toán chậm nhất vào ngày 12 tháng 10 năm 2018

TIẾT KIỆM ĐĂNG KÝ THEO NHÓM:
Đăng ký 2 Đại biểu được 1 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
Đăng ký 3 Đại biểu được 2 VÉ THAM GIA MIỄN PHÍ
(Giá theo nhóm được tính theo mức giá bình thường của gói hội nghị chính 2 ngày)

Đối với các Đăng ký Nhóm có trên 3 thành viên trong nhóm, vui lòng gửi thư điện tử tới info@ibcasia.com.sg hoặc gọi điện thoại theo số +65 6508 2477

 • *Lệ phí cho người Việt Nam sở hữu hoàn toàn áp dụng cho các Công dân Việt Nam được thuê bởi các công ty Việt Nam sở hữu hoàn toàn tại Việt Nam.
 • Giảm Giá cho Nhiều Đăng ký được áp dụng cho các nhóm có từ 3 đại biểu trở lên đến từ cùng một tổ chức đăng ký cùng một sự kiện, cùng một lúc.
 • Phí được nêu là giá chiết khấu cho MỖI ĐẠI BIỂU. Chỉ áp dụng một lần giảm giá; giá đăng ký sớm HOẶC giá theo nhóm.
 • Tất cả các khoản phí đã nêu bao gồm bữa trưa, đồ giải khát và bộ tài liệu hoàn chỉnh. Giá không bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.
 • Tất cả các đại biểu từ các công ty có trụ sở tại Singapore phải trả thêm 7% GST (CHỈ ĐỐI VỚI CÁC SỰ KIỆN SINGAPORE)

Đang Có Cơ hội Hợp tác và Tạo dựng Hồ sơ!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để tìm hiểu cách quý vị có thể định vị công ty của mình như một công ty dẫn đầu thị trường tại sự kiện này và để khám phá phạm vi của các cơ hội có sẵn về xây dựng thương hiệu và tiếp thị.

Xem hồ sơ của các Nhà tài trợ >>


Xem hồ sơ của các Đối tác >>


Ngày 04 – 06 tháng 12 năm 2018
The Reverie Saigon
22 – 36 Đại lộ Nguyễn Huệ
& 57-69F Đường Đồng Khởi
Thành phố Hồ Chí Minh | Quận 1
Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3823 6688 Fax:+84 28 3822 3355
Thư điện tử: info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com


Dịch vụ Khách hàng
register@ibcasia.com.sg
+65 6508 2401

Cơ hội về Tài trợ 
Jonathan Kiang
+65 6508 2471 
jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Diễn thuyết 
Sophia Zhao 
+65-6508 2491 
 
sophia.zhao@ibcasia.com.sg

Cơ hội về Hợp tác Truyền thông & Hiệp hội
Tham Ruohyi 
+65 6508 2463 

ruohyi.tham@ibcasia.com.sg

speakers

Judith Ganes

President, J Ganes Consulting, LLC

Ahadu Woubshet 4th Annual International Schools China 2018

Ahadu Woubshet

Founder and General Manager Moyee Coffee, Ethiopia

Denys Collin Munang 4th Annual International Schools China 2018

Denys Collin Munang

Director, Sustainability and Investor Relations, Eagle High Plantations, Indonesia

Pham Hong Duong 4th Annual International Schools China 2018

Pham Hong Duong

Chairman, Thanh Thanh Cong, Bien Hoa JSC (TTCS), Vietnam

Luong Van Tu 4th Annual International Schools China 2018

Luong Van Tu

Chairman, Vietnam Coffee-Cocoa Association (VICOFA)

Tran Cong Thang

Deputy Director General, Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (IPSARD), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD), Vietnam

Dr Dindo Campilan 4th Annual International Schools China 2018

Dindo Campilan

Regional Director Asia, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Vietnam

Cao Thang Binh

Senior Agricultural Specialist, The World Bank, Vietnam and Team Leader, Viet Nam Sustainable Agriculture Transformation Project (VnSAT)

Worrawat Sriyook 4th Annual International Schools China 2018

Worrawat Sriyook

Vice President, Corporate Sustainability, Mitr Phol Group, Thailand

Kavickumar Muruganathan 4th Annual International Schools China 2018

Kavickumar Muruganathan

Vice President, Environment, Health & Safety, Halcyon Agri Corporation, Singapore

Tran Thi Thuy Hoa

Head of Advisory Committee for Rubber Industry Development, The Vietnam Rubber Association (VRA), Vietnam

Do Ngoc Sy

Asia Pacific Sustainability Manager, Jacobs Douwe Egberts (JDE)

Thai Thi Minh 4th Annual International Schools China 2018

Thai Thi Minh

Regional Director, Rikolto, Vietnam

Stefanie van der Kaaij

Sustainability Advisor, Nedcoffee, Sucden Group, the Netherlands

Joost Gorter 4th Annual International Schools China 2018

Joost Gorter

Senior Sustainability Consultant, NewForesight, the Netherlands

Sanjay Sethi 4th Annual International Schools China 2018

Sanjay Sethi

Director, Sustainability, Phoenix Group, UAE

Hans Dellien

Agrifinance Specialist for EAP, International Finance Corporation (IFC)

Nanne Tolsma

Business Developer, Satelligence, the Netherlands

Nguyen Van Hung 4th Annual International Schools China 2018

Nguyen Van Hung

Postharvest and Mechanisation Cluster, Sustainable Impact Platform, International Rice Research Institute (IRRI), Philippines

Saran Song 4th Annual International Schools China 2018

Saran Song

Chief Executive Officer, Amru Rice, Cambodia

Fitrian Ardiansyah 4th Annual International Schools China 2018

Fitrian Ardiansyah

Chairman, IDH, The Sustainable Trade Initiative, Indonesia

Adrian Soe Myint

Chief Digital Officer, Myanma Awba Group, Myanmar

John Keogh

Executive Board Member and Managing Principal, Vietnam Food Integrity Centre

Julian Dixon

Risk Management Consultant, INTL FCStone Ltd

Toby Brandon

Director-Soft Commodity Operations, ICE

when & where

04 - 06 Dec 2018

The Reverie Saigon
22 – 36 Nguyen Hue Boulevard
& 57-69F Dong Khoi Street
Ho Chi Minh City | District 1
Vietnam
T:+84 28 3823 6688 F:+84 28 3822 3355
E:info@thereveriesaigon.com
www.thereveriesaigon.com

contact

Still have a question?

Sponsorship Opportunities
Jonathan Kiang
+65 6508 2471
 jonathan.kiang@ibcasia.com.sg

Speaking Opportunities
Win Min 
+65-6508 2443 
 
Win.Min@ibcasia.com.sg

Media & Association Partnership Opportunities
Eileen Tan
+65 6508 2462
eileen.tan@ibcasia.com.sg

sponsors

exhibitors

Partners

STAY UPDATED ON OUR NEWS & EVENTS

IBC Asia is Singapore's leading event organiser. We conceive, develop and promote our own B2B industry conferences and corporate training courses, and offer tailored managed event solutions.

Find out more

We are changing our brand to Informa Connect
Learn More
close-image